10danSonra …Barış!

FacebookTwitterGoogle+

10dansonra İstanbul Barış Forumunda bir araya gelmeye çağırıyor

2 Ağustos Pazar
Saat 16.00 Balon
Mis Sokak No:15 Kat 2 / Beyoğlu
Yeni bir yaşamın inşasına inanan bizler, ülkeyi baskı rejimi altında boğan ve tek adam diktasına dayanacak bir başkanlık rejimini tesis etmeye soyunan AKP iktidarını Haziran’da sandıkta alaşağı ettik. Fakat, çok geçmeden, işlediği suçların, yol açtığı zalimliklerin yükü altında ezilen AKP, hiçbir meşruiyeti olmayan, vekâleten görev yapan hükümet ve “Sultan” Erdoğan, kendi dar çıkarları uğruna tüm ülkeyi içeride ve dışarıda savaşa sürüklemeye girişti. Muhalif sesleri baskı, şiddet, korku, dezenformasyon ve kriminalizasyon siyasetiyle boğmaya çalışıyor.

Ancak Türkiye halklarının barış isteği ve inancı bir avuç muktedirin kişisel ikballerinden kat be kat büyüktür. Türkiye halkı, evlatlarıyla, analarıyla, babalarıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla savaşın ne olduğunu, ne getireceğini çok iyi bilmektedir. Bugün yeni bir yaşam ve Türkiye isteyen bizlerin önündeki en aciliyetli görev halkın bu barış isteğinin akacağı kanalları ve dili ortaya çıkarmaktır.

Tüm barış yanlısı dostlarımızı, barışın sesini hakim kılmak üzere yapılacak somut çalışmaları belirlemek üzere 2 Ağustos’ta 16.00’da (Balon, Mis Sokak, Beyoğlu) yapacağımız foruma davet ediyoruz.

10dan Sonra İstanbul