Beraber Kuruyoruz: Ortaklaşan Toplumsal Hareketler / Dayanışma Mekanları 1: Küresel İsyan Zamanında Müşterekler Siyaseti

FacebookTwitterGoogle+

Beraber Kuruyoruz: Ortaklaşan Toplumsal Hareketler / Dayanışma Mekanları buluşmalarından ilkini Küresel İsyan Zamanında Müşterekler Siyaseti başlığında 20 Aralık 14:00’da MSGSÜ Video Konferans Salonunda yapıyoruz.

Ekolojik yıkımın ve küresel ekonomik krizin ikili kıskacında kıvranan dünyanın tüm ezilenleri isyanlarda buluşuyorlar. Ne var ki, yaygınlaşan ve radikalleşen tüm bu isyanlar, henüz mevcut yapıları dönüştürme ihtimalini ortaya çıkarabilmiş değil. Dahası, Türkiye’deki egemenler arası kavganın ortaya çıkardığı siyasal tablo, Gezi ve benzerleri ile ortaya çıkan altüst edici ihtimallerin de sınırlarını çizmeye devam ediyor. Dolayısıyla, kürenin kuzeyinden  güneyine siyasal alanı sarsan isyanların bir parçası olarak bizlerin ne türden imkân ve engellerle karşı karşıya olduğu sorusu önümüzde duruyor. Toplumsal muhalefetin farklı alanlarında mücadele veren yoldaşlarımızı artık vakti çoktan gelmiş olan kolektif bir tartışma sürecini beraber inşa etmeye çağırıyoruz. Soru yalın:  Sermaye ve devletin saldırıları karşısında savunmadan kuruculuğa nasıl geçeceğiz?

IMG_2501