Müştereklerimiz Forumları: Beraber Kuruyoruz: Ortaklaşan Toplumsal Hareketler/Müşterekler Siyaseti

FacebookTwitterGoogle+
Untitled1
Müştereklerimiz’in çağrısıyla düzenlenen ‘Beraber Kuruyoruz’ forum dizisinde, toplumsal muhalefetin farklı alanlarında mücadele veren yoldaşlarımızla kolektif bir tartışmayı inşa ediyor, somut ihtiyaçların tarifi üzerinden kurucu pratikler geliştirmeyi amaçlıyoruz…
- Dizinin ilk forumu olan ‘Küresel İsyan Zamanında Müşterekler Siyaseti’ni 20 Aralık 2014’te organize ettik. Forumda, sermaye ve devletin saldırıları karşısında savunmadan kuruculuğa geçmeye olanak tanıyacak stratejileri tartıştık: Müşterekler siyasetinin, aritmetik bir toplamdan ibaret olmayan, geometrik etki yaratan bir mücadele zemini olarak nasıl kurulabileceğini ele aldık.
İlerleyen forumlarda ise belirli alanlara odaklanıyoruz:
- Emek alanını ele alan forumların ilki 11 Ocak 2015’te ‘Beyaz Yakalılar Dünyada MekanArıyor’ başlığıyla yapıldı. Bu tartışmada,neoliberalizmin biz emekçileri atomize ettiğini,freelance – tam zamanlı – yarı zamanlı… şeklinde böldüğünü sıkça vurguladık. Bu bölünmeleri aşmak için kurulacak bir dayanışma mekanı fikri katılımcılarda epey heyecan yarattı ve emek alanına dair forumları sürdürme kararı aldık. Forumda oluşan ve herkese açık olan çalışma grubu bir sonraki forumu organize etmek için toplantılarına devam ediyor. Forumun ikinci toplantısı 28 Şubat’ta yapılacak.
- Gıda müşterekleri konulu forumun hazırlıkları da sürüyor. 22 Şubat’ta yapılacak bu forumda, şu ana kadarki tüketici ve üretici kooperatif ve ağlarından yoldaşların biraraya gelmesiyle bu deneyimleri müşterekler siyaseti bağlamında değerlendireceğiz. Bu zemin üzerinde, bugün belirli yerellerde bu tür ağları yeniden inşa etmenin imkanlarını konuşacağız.
- Üniversiteler müşterekler siyaseti için bir diğer kilit alanı oluşturuyor. Dar teşkilat siyaseti yerine, üniversitenin kendi dinamiklerine dayanan birözörgütlenme siyasetini benimseyen oluşumlar zengin bir deneyim biriktirdi. 20 Aralık’taki forumda kampüslerde yaşadıkları sorunları ve farklı bir siyaset arayışını dillendiren üniversiteliler, nasıl bir ortak iletişim ve dayanışma ağı inşa edebileceğinin tartışılacağı bir forum organize etmek üzere hazırlık toplantılarına başladı.
- Bunlar haricinde İstanbul’daki kent mücadelesinin birikimi ve mevcut durumu ile ilgili bir forum daha düşünülüyor.
Forumlar sürecine katkı sunmak, çalışma gruplarına dahil olmak için bize ulaşın!